Fort Honswijk wordt eigendom gemeente Houten

22 september 2016

De gemeente Houten koopt het monumentale Fort Honswijk voor 1 euro van het Rijk. Daarvoor heeft de[...]

Video over UNESCO nominatie

19 september 2016

Een breed draagvlak voor de bescherming en het behoud van het (toekomstig) werelderfgoed is een[...]

Liniecommissie stemt in met begrenzingsvoorstel

19 september 2016

De vier gedeputeerden van de vier Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) provincies hebben ingestemd met[...]

Samenwerkende linieprovincies

  • gelderland
  • provincie-utrech

Copyright 2016 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht