Organisatie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenwerking tussen de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht. De provincies zijn sinds 2014 samen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze werken hierbij samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, eigenaren en ondernemers.

Uitvoering van het liniebrede werk vindt plaats door het programmabureau. Dit wordt ook wel aangeduid als het Linieteam. Het Linieteam zorgt voor de organisatie van het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierin zijn coördinatie, bescherming, beheer en uitdragen van het (toekomstige) werelderfgoed geborgd. Het Linieteam komt tweewekelijks samen. Het secretariaat is ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Wat doet het programmabureau?

  • Behartigen van de belangen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel;
  • Uitvoeren van het secretariaat van de Liniecommissie;
  • Uitvoeren van een financieringsstrategie om het werelderfgoed zichtbaar, beleefbaar en in gebruik te houden;
  • Uitvoeren van de (beleids)communicatie;
  • Eerste aanspreekpunt voor UNESCO en RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed);
  • Verzorgen van het programmamanagement van de boven-provinciale taken;
  • Zorgen dat de waarde op adequate manier wordt geborgd in centrale en decentrale wet- en regelgeving;
  • Signaleren van de gebiedsontwikkelingen die van invloed zijn op de waarde van het Werelderfgoed;
  • Opstellen en toezicht houden op de uitvoering en waar nodig herzien van het managementplan van het werelderfgoed;
  • Deelnemen in de stichting Werelderfgoed.nl voor het vergroten van de bewustwording van werelderfgoed.

Programmamanager: Jaap Ruiter
Secretariaat Liniebureau: Marieke Kraan

Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406 3500 AK Utrecht
telefoon (030) 258 36 03
Email: nieuwehollandsewaterlinie@provincie-utrecht.nl

Bezoekadres

Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

 

Copyright 2017 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht