De vier lessen

digitaal schoolbord


Vier gratis lessen voor het
digitaal schoolbord

U kunt hier het lesmateriaal downloaden en opstarten. De vier lessen staan los van elkaar en zijn afzonderlijk te gebruiken. In de docentenhandleiding staat duidelijk beschreven hoe u de les kunt voorbereiden.


Leerlingen ontdekken dat water gebruikt kon worden om een gebied te beschermen tegen vijanden. Ze leren hoe diep het water moest zijn, waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie het best aangelegd kon worden en welke ondergrond het meest geschikt was. Leerlingen ontwerpen ter afsluiting hun eigen waterlinie in het Onderstebovenland.

Download:

Download docentenhandleiding

Download leerlingmateriaal

Start les:

Start Water als wapen

 


Leerlingen ontdekken dat watermanagement een belangrijke rol heeft gespeeld bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze leren hoe je een polder onder water moet zetten en hem later weer droog moet maken. En leren de rol van dijken, sluizen, molens en gemalen hierbij kennen. Een quiz over watermanagement sluit de les af.

Download:

Download docentenhandleiding

Download leerlingmateriaal

Start les:

Start Rotzooien met waterLeerlingen ontdekken dat er strenge bouwregels golden rondom forten, omdat een vrij schootsveld belangrijk was om het fort te verdedigen. Beplanting werd gebruikt als camouflage en hindernis tegen de vijand. Als afronding ontdekken ze welke invloed de strenge bouwregels hebben gehad op de stadsuitbreiding in Utrecht.

Download:

Download docentenhandleiding

Download leerlingmateriaal

Start les:

Start Verboden Kringen

 


Leerlingen ontdekken hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de praktijk werkte vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze leren dat de linie waardeloos bleek als verdedigingswapen. En ontwerpen in de afrondende opdracht een nieuwe functie voor een fort.

Download:

Download docentenhandleiding

Download leerlingmateriaal

Download krant 'Oorlog in de waterlinie'

Download krant 'Oorlog in de waterlinie'

Start les:

Start Lang leve de linie?

Geen beschrijving

Geen beschrijving

Geen beschrijving

Geen beschrijving

Deze website is mede mogelijk gemaakt door het Europese Interreg IVB Project Manage + Forten Vademecum