Topvisual Digitale Atlas

Ontwerpatlas

Het doel van de digitale atlas is het in kaart brengen en toegankelijk maken van basisinformatie over de ligging, de opbouw, werking en transformatie van dit unieke Hollandse landschap, als grondslag van inzicht in de betekenis en de potenties ervan. In deze atlas is de NHW in kaart gebracht naar de situatie in 1940, toen de linie het eindpunt in haar strategische ontwikkeling had bereikt.

Bij elke kaart uit deze digitale atlas hoort een begeleidende tekst met uitleg. Deze tekst is opgenomen in het boek ‘Strategisch Laagland, digitale atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie’ van Clemens Steenbergen en Johan van der Zwart. In de tekst wordt het thema van de kaart en de achtergronden daarvan beschreven. Verder staat erin vermeld welke informatie in de kaart is opgenomen, hoe deze informatie getekend is en op welke bronnen de kaart berust.

Rubricering kaarten

De kaarten staan in mappen gerubriceerd. Deze rubricering is gelijk aan de inhoudsopgave van het bijbehorende boekje. De ‘Overzichtskaarten’ tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. De ‘Kaarten’ laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de ‘Forten en werken’ etaleren de rijkdom aan historische plekken, bouwvormen en inrichtingselementen.

Gebruiksvoorwaarden

De kaarten van ‘Strategisch Laagland, digitale atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie’ zijn primair gemaakt als instrument voor ontwerpers en bestuurders die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de NHW als nationaal landschap.
De kaarten mogen alleen voor dat doel in publicaties worden gebruikt. Indien een kaart(fragment) wordt afgebeeld in een publicatie of anderszins dient altijd de bron vermeld te worden zoals hieronder is beschreven bij ‘bronvermeldingen’. De inhoud van de kaart mag niet gewijzigd worden zonder overleg vooraf met de auteurs. Voor het gebruik van een kaart(fragment) voor andere doeleinden, zoals studies, atlassen, exposities of infoborden dient van tevoren schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de auteurs.

Bronvermeldingen

Bij het publiceren van een kaart(fragment) uit de digitale atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie dient altijd onder of direct naast elk kaart(fragment) vermeld te worden:
Bron: C.M. Steenbergen / J. van der Zwart; Strategisch Laagland, Digitale Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie; TU-Delft (2006).
Bij het publiceren van een kaart(fragment) uit de kaart ‘actuele topografische positie 2004’ dient tevens vermeld te worden: (topografische onderlegger ©2004 Topografische Dienst Kadaster, Emmen).

Forten en werken

Alle kaarten zijn Adobe PDF. Klik op de naam van een kaart om deze te openen of op te slaan op uw computer. De bestandsgrootte varieert van kleiner dan 1Mb tot iets groter dan 40 Mb.