Mijlpalen UNESCO

Terras Fort aan de Klop

De komende periode werken de betrokken overheden aan het definitief maken van het Nominatiedossier. In het voorjaar van 2017 wordt het dossier ter besluitvorming aan de provinciale bestuurders voorgelegd. In het derde kwartaal van 2017 vindt er een zogenaamde peer review plaats. Dit houdt in dat deskundigen onderzoeken of het Nominatiedossier van voldoende kwaliteit is. Ook gaat een deskundige van de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), de adviesorganisatie van UNESCO, een check op compleetheid doen. Het is mogelijk dat op basis van deze peer review en de check van ICOMOS in het najaar van 2017 nog punten in het dossier aangepast moeten worden.

 

nhw-infographic-mijlpaalAls het nominatiedossier af is biedt de minister het eind 2017 aan bij het World Heritage Centre van UNESCO. Vervolgens wordt in 2018 het dossier beoordeeld door enkele adviescommissies. De Werelderfgoed Commissie die in het kader van de Conventie is opgericht besluit dan in het voorjaar van 2019 of de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van Amsterdam wel of niet Werelderfgoed wordt.

Copyright 2017 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht