Steun UNESCO nominatie!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Verschillende partijen hebben het Linieteam benaderd omdat ze graag hun steun willen betuigen aan de UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding op het bestaande werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (SvA). Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Draagvlak van alle betrokken partijen is belangrijk voor de instandhouding van het werelderfgoed en een pré voor UNESCO.

Wat zegt deze steunbetuiging?

Door het ondertekenen van deze steunbetuiging zeg je toe je rol te pakken bij het beschermen, ontwikkelen en uitdragen van het toekomstig werelderfgoed. Hiermee wordt bedoeld het zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken van de NHW. Maar ook aantasting te voorkomen en de linie te beschermen en het uitdragen van de unieke waarden van de linie, zodat deze bekend zijn en gewaardeerd worden door een breed publiek.

Steun UNESCO nominatie

Om het makkelijker te maken om ook jullie steun te betuigen voor de UNESCO nominatie hebben we een concept steunbetuiging opgesteld. Deze steunbetuiging kun je downloaden en vrij aanpassen naar je eigen wensen. De ondertekende steunbetuiging kun je sturen naar: nieuwehollandsewaterlinie@provincie-utrecht.nl t.a.v. de Liniecommissie.

Deze partijen gingen jullie al voor:

 • Stichting Monumenten Bezit (SBM)
 • Nationale Monumentenorganisatie (NMO)
 • International Fortress Council (IFC)
 • Leerwerkbedrijf NHW
 • Stichting Menno van Coehoorn
 • Caatje aan de Lek
 • Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO)
 • Fort Altena
 • Waterliniemuseum
 • Botanische tuinen (Universiteit Utrecht)
 • Bas Kreuger
 • ProDemos
 • Slot Loevestein
 • Gilde Utrecht
 • Vitens
 • CDA fractie Nieuwegein
 • Stichting Vredeseducatie – Fort van de Democratie
 • Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB)
 • Stichting Honswijk-Everdingen
 • Erfgoed Altena
 • Water Natuurlijk
 • Stichting Overeind Nieuwegein

 

 


 

 

 

Copyright 2017 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht