Huisstijl

NHWDeze huisstijlpagina is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit kunnen zijn: provincies, gemeenten, ondernemers in het gebied en forteneigenaren. De Nieuwe Hollandse Waterlinie treedt graag met een consistent gezicht naar buiten. Het is een uitdaging om van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een sterke verschijning te maken. Dit lukt mede door het goed en consequent toepassen van een waterliniehuisstijl.

De naam Nieuwe Hollandse Waterlinie

Hollandse Waterlinie: in het beeldmerk van zowel de kennis- als marketingcommunicatie wordt als naam “Hollandse Waterlinie” gevoerd. Ook verwijzingen naar de website zijn: www.hollandsewaterlinie.nl. In teksten van bijvoorbeeld flyers en folders – zowel kennis als marketing – wordt de volledige naam “Nieuwe Hollandse Waterlinie” gebruikt.

Positionering

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die aangelegd is tussen 1815 en 1940 en reikt van het IJsselmeer bij Muiden tot aan Werkendam bij de Biesbosch. Het is een ingenieus systeem van specifieke sluizen, dijken en kanalen die een verdedigingslinie op basis van inundatie van maar liefst 85 km kon vormen. Met ruim 60 verdedigingswerken, forten en vestingen en honderden betonwerken die de waterkeringen en inlaatpunten beschermden.

We willen de Nieuwe Hollandse Waterlinie positioneren als een bijzonder en uniek stuk Nederlands cultureel historisch erfgoed met een open en groen landschap waarin veel te beleven valt. De Hollandse Waterlinie behelst een uniek verhaal met historische en spannende feiten en wetenswaardigheden die op enorm veel plaatsen en locaties, verspreid over een groot gebied, hebben plaatsgevonden. Centraal in de positionering staan de vier belangrijkste kernwaarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Cultuur, Groen, Creatief en Spannend. Deze kernwaarden sluiten aan bij de slogan: “Ontdek het geheime wapen van Nederland” en de pay off: “Hollandse Waterlinie, laat je verrassen”.

Standaard tekst

De standaard tekst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is te gebruiken voor bijvoorbeeld informatiepanelen en persberichten:

“De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigingslinie in midden Nederland die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit ruim vijftig forten en zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten en het omliggende open landschap. De NHW is een Nationaal Landschap, aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. Het Nationaal Project, waarin veel publieke en private partijen samenwerken, heeft als doel om dit typisch Nederlandse landschap met militaire bouwwerken en omliggende landschap te behouden. Daarnaast wordt het ook verder ontwikkeld door nieuwe functies aan de objecten en het omliggende gebied te geven en de NHW toeristisch te ontwikkelen.”

Download de standaard tekst Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Logo’s

hollandse-waterlinie-logoHet logo van de Hollandse Waterlinie bestaat uit een woordmerk (Hollandse Waterlinie), een beeldmerk en een pay-off. Het woordmerk en het beeldmerk zijn altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Download het logo Nieuwe Hollandse Waterlinie.

def logo waterlinie_2015_CMYK

Daarnaast is er het logo van de Waterlinies. Download het logo via de website Liniebreedondernemen

Pay-off

Het marketinglogo van de Hollandse Waterlinie heeft als pay-off: “Laat je verrassen”. De enveloppen en de Stichting Liniebreed Ondernemen hebben een eigen pay-off . Ook ondernemers uit de Stichting Liniebreed Ondernemen mogen in overleg een eigen pay-off in combinatie met het logo gebruiken. Wordt een uiting als zelfstandig ‘object’ gebruikt, bijvoorbeeld een welkomstbord, een abri of een brochure, maak dan altijd gebruik van het logo mét pay-off. Wordt het logo meerdere malen gebruikt, bijvoorbeeld in een expositieruimte, dan kan de pay-off worden weggelaten.

Slogan

Het marketing logo heeft een bijbehorende slogan. Deze is: “Ontdek het Geheime wapen van Nederland”.