Organisatie nominatiedossier

 

UNESCO

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van werelderfgoed van UNESCO voor 2019. Voor de voorbereiding van het Nominatiedossier is een uitvoeringsorganisatie opgezet. Deze uitvoeringsorganisatie bereidt de voordracht voor in opdacht van het Linieteam. Het doel is het inhoudelijk opstellen van het Nominatiedossier, inclusief het Managementplan. Het beoogde resultaat is het verkrijgen van de werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

 

Kernteam Nominatiedossier UNESCO

Het kernteam UNESCO bereidt in opdracht van het Linieteam het Nominatiedossier inhoudelijk voor. Zij vormen de schakel tussen het opstellen van de inhoud en het proces voor het creëren van (bestuurlijk)draagvlak het Nominatiedossier. Dit procesonderdeel wordt opgepakt door de Linieorganisatie.

Taskforce Nominatie

De taskforce nominatie bestaat uit vertegenwoordiging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zij zorgen voor de afstemming tussen het bestaande werelderfgoed, de uitbreiding en het Rijk en UNESCO.

Werkgroep kennis en inhoud

De werkgroep kennis en inhoud bestaat uit vertegenwoordigers van de vier provincies en deskundigen met veel kennis over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij werken vooral aan het beschrijvende onderdeel van het Nominatiedossier.

Werkgroep koepel managementplan

De werkgroep koepel managementplan bestaat uit vertegenwoordiging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en de opsteller(s) van het onderdeel managementorganisatie (siteholderschap).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de kernteamleden:

  •                         Caroline Bugter (projectleider)
  •                         Loes van der Vegt (inhoudelijk coördinator)
  •                         Kirke Mulders (projectleider communicatie NHW)
  •                         Geerke van Splunter (communicatiemedewerker UNESCO)
  •                         Erika van Lindenberg (projectmedewerker), T (030) 258 2928